top of page

Mieszkanie przy parku i rzece. Jak natura wpływa na lepszą jakość życia w mieście?

Wzrost świadomości ekologicznej dotyczy również miejskiej zieleni, która jeszcze nie tak dawno była raczej eliminowana, na rzecz typowej infrastruktury budowlanej. Dzisiaj nikt już nie ma wątpliwości, jak istotną rolę w życiu mieszkańców miast odgrywa natura, przez co nowe koncepcje urbanistyczne dążą do powiększania przestrzeni zielonych, mających olbrzymi wpływ na poprawę jakości życia w mieście. Jaki dokładnie? I jakie zagrożenie niesie ze sobą brak zieleni miejskiej?
Efekt miejskiej wyspy ciepła – czyli negatywna strona urbanizacji


Negatywnym skutkiem urbanizacji i związanej z nią utraty terenów zielonych stało się zjawisko miejskiej wyspy ciepła (MWC). Jest to efekt wynikający z akumulacji i koncentracji ciepła na terenach miejskich spowodowanych przez brak zieleni i dużą ilość materiałów konstrukcyjnych, które ze swojej natury absorbują ciepło. Chodzi tutaj przede wszystkim o powierzchnie betonowe, ceglane, asfaltowe czy szklane.Efekt miejskiej wyspy ciepła powoduje, że temperatura powietrza w miastach jest wyższa niż na terenach podmiejskich. To z kolei wpływa negatywnie na komfort życia mieszkańców – szczególnie w czasie letnich upałów, które stają się o wiele bardziej dotkliwe. Rozwiązaniem tego problemu jest roślinność, która chroni przed nadmiernym nagrzewaniem się przestrzeni miejskich. Narzędziem walki z efektem miejskiej wyspy ciepła jest organizowanie zielonych przestrzeni miejskich, których pojawia się coraz więcej.


Jakie tereny zielone mamy w miastach?


Są to przede wszystkim parki, miejskie lasy, zieleń uliczna, klomby, trawniki, zieleńce (skwery), ogródki działkowe i ogrody, skupiska zieleni przy zbiornikach i rzekach oraz wszelka pozostała infrastruktura zielona, w której skład wchodzi zieleń wysoka – drzewa i zieleń niska – trawy, klomby i inne rośliny. W nowoczesnym budownictwie i planowaniu przestrzeni popularne stają się również ogrody wertykalne oraz wertykalne systemy zieleni, zielone dachy, kieszonkowe parki czy zielone przystanki.Wpływ natury na jakość życia w mieście


Oprócz wpływu klimatycznego, wpływ zieleni miejskiej na jakość życia mieszkańców miast niesie ze sobą szereg innych korzyści. Możliwość obcowania z naturą wpływa bowiem pozytywnie praktycznie na każdy aspekt naszego życia.


Jej otoczenie zapewnia:

 • Zdrowie – zieleń wpływa pozytywnie na zdrowie dzieci i dorosłych, przebywanie w środowisku naturalnym może niwelować ryzyko wystąpienia wielu chorób, takich jak przewlekłe stany zapalne, uczulenia atopowe, a nawet choroby natury psychicznej.

 • Redukcję stresu – otoczenie przyrody zapewnia relaks, obniżając poziom negatywnych emocji, takich jak przygnębienie czy złość.

 • Poprawę zdolności kognitywnych – zieleń i natura zmniejsza uczucie zmęczenia i poprawia zdolności związane z koncentracją, motywacją i decyzyjnością.

 • Możliwość budowania i zacieśniania więzi społecznych – wypoczynek i rekreacja na świeżym powietrzu to doskonały sposób na budowanie więzi międzyludzkich zarówno tych rodzinnych, jak i z przyjaciółmi czy lokalną społecznością.

 • Edukacja ekologiczna dzieci – obcowanie z naturą pozwala uczyć dzieci w przyjemny sposób o przyrodzie, w tym florze i faunie oraz budować szacunek do niej.Zalety zieleni w mieście to:

 • lepsza jakość powietrza – produkcja tlenu, oczyszczanie powietrza z CO2, ochrona przed kurzem i dymem

 • bardziej optymalna temperatura – zmniejszenie efektu miejskiej wyspy ciepła i tworzenie tzw. kieszonki powietrznej zimą, gdzie nie wieje zimny wiatr

 • utrzymanie różnorodności biologicznej

 • retencja wody i poprawa jakości wód, zmniejszenie ryzyka podtopień

 • redukcja hałasu

 • ochrona przed wiatrem

 • ochrona przed pożarem – zieleń o odpowiedniej wilgoci jest barierą utrudniającą rozprzestrzenianie się ognia

 • miejsce do wypoczynku i rekreacji

 • wpływa pozytywnie na estetykę miasta, maskując niedoskonałości, podkreślając walory architektoniczne lub tworząc ciekawe aranżacje


Układy zorganizowanej roślinności w mieście są zatem czymś, co w znaczącym stopniu poprawia jakość życia mieszkańców miast, wpływając na nie zarówno pod względem zdrowotnym, jak i ekologicznym i społecznym, a także gospodarczym. Lepsza jakość życia prowadzi do większego zadowolenia i zwiększonej wydajności, a obniżenie temperatury czy zapobieganie nadmiernemu wychłodzeniu budynków pozwala zaoszczędzić na kosztach chłodzenia i ogrzewania mieszkań czy obiektów komercyjnych.


Kapitanat Garbary również wnosi w zieloną przestrzeń Poznania swoją małą cegiełkę w postaci planowanego zielonego dachu, czyli rozwiązania, które jest innowacyjnym sposobem na walkę z miejską wyspą ciepła. Zielony dach to jednak nie wszystko. Największym atutem inwestycji będzie bowiem zielona ściana, wykonana przy wejściu do budynku od strony ul. Garbary. Takie rozwiązanie to rzadkość w miastach, na projekt którego zdecydowaliśmy się, ponieważ zależy nam na zieleni miejskiej. Dodatkowo liczne tarasy świetnie nadają się do tworzenia małych oaz zieleni. Co najważniejsze, kompleks Kapitanatu Garbary leży bardzo blisko najpiękniejszych zielonych rejonów miasta, którymi są rzeka Warta i pobliskie parki – w tym przede wszystkim ten największy, czyli Cytadela.


Kapitanat Garbary 102 – mieszkanie przy parku i rzece


Kapitanat Garbary zlokalizowany jest pomiędzy rzeką Wartą a Cytadelą oraz kilkoma mniejszymi parkami, co daje szerokie możliwości w zakresie spędzania czasu w otoczeniu zieleni i natury. Miejscami zielonymi mieszczącymi się niedaleko Kapitanatu Garbary, w których znajdziemy wytchnienie i kojące piękno przyrody, są przede wszystkim:

 • Rzeka Warta – 200 metrów

 • Stary Port na Warcie – 250 metrów

 • Park Cytadela – 550 metrów

 • Park Stare Koryto Warty – 1 kilometr

 • Jezioro Maltańskie – 2,5 kilometra

 • Park Szelągowski – 1,5 kilometra


Bliskie sąsiedztwo rzeki Warty to także możliwość korzystania z wodnych atrakcji – w tym z wypożyczalni sprzętu wodnego mieszczącej się przy Starym Porcie. Warto również wspomnieć, że w bliskiej odległości od Kapitanatu Garbary biegnie Wartostrada. Jest to trasa rowerowa i piesza wzdłuż Warty, mieszcząca się po obu jej stronach, prowadząca w większości przez piękne tereny przybrzeżne, pełne różnorodnej roślinności.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page